73

Tramremise Hillegersberg

Kerntaak
Inspectierapportage gebreken en onderhoud. Opstellen meerjaren onderhoudsplan. Adviseren op strategisch niveau.

Project
Opdrachtgever :  Openbaar vervoerbedrijf RET

Inspectie van de remise en het maken van een kostenopstelling om gebreken weg te werken. Vervolgens een onder
houdsplan opstellen, waarin instandhoudingkosten van het complex over een periode van 15 jaar inzichtelijk worden gemaakt.

Op basis van NEN 2767 ‘Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen’ is het gebouw geïnspecteerd. In één praktisch totaaloverzicht is vervolgens per bouwdeel het gebrek, omvang, ernst, stadium en conditiescore aangegeven. Herstelprioriteit van een gebrek is in de startdatum doorvertaald. Het onderhoudsplan is aangevuld met aanbevelingen op strategisch niveau.

Vanaf 2010 is in de oude remise het Trammuseum Rotterdam ondergebracht.

ret.nl
stichtingromeo.nl