Voor
  Opdrachtgever - Bouwer - Gebouweigenaar

Actief in
  Onderhoud - Renovatie - Nieuwbouw
  Woning- en Utiliteitsbouw

Management
  Projectmanagement - Directievoering (GOTIK)
  Technische - Logistieke - Financiële controle

Advies
  Conditiemeting (NEN 2767)
  Meerjaren onderhoudsplanning

  Aankoopkeuring BOG

Bureauwerk
  Bestek (Stabu) - Tekenwerk (2D - 3D)
  Inmeting en oppervlaktebepaling gebouwen (NEN 2580)
  Kostenraming - Elementenbegroting (NLSfB)

  Vergunningaanvraag

Voor
 
Woningbezitters en VvE's

Actief in 
  Verbouwing - Renovatie

Begeleiding
  Voorbereiding - contractvorming - begeleiding - oplevering
  Kwaliteits - Planning - Financiële controle

Advies
  Meerjaren onderhoudsplanning
  Kapitalisatie t.a.v. onderhoud

  Aankoopkeuring woning
  Kostenraming (bij aankoop woning: herstel gebreken en verbouwing)
  Financiering monumentale woonhuizen (Restauratiefonds)

  Werkomschrijving - tekenwerk
  Vergunningaanvraag