47

Golden Tulip Amersfoort

Kerntaak
Directievoering renovatie 48 kamers, restaurant, grootkeuken en conferentiezalen (fase 1) en 26 kamers (fase 2).

Project
Opdrachtgever :  Golden Tulip Amersfoort 
Hoofdaannemer :  van der Water Aannemingsbedrijf
Architect :  Vast Project

Na de directievoering over renovatie van 48 hotelkamer en het restaurant in de 1e fase heeft de opdrachtgever Casatec gevraagd de volgende fase te behartigen. Deze 2e fase heeft betrekking op de uitbreiding en renovatie van 26 hotelkamers gelegen in een gebouwdeel van twee verdiepingen. De afmetingen en het voorzieningenniveau van de kamers voldeed niet meer aan de huidige eisen. Om meer ruimte te creëren is aan de gangzijde een extra strook van ca. 1,5m breed over twee verdiepingen tegen het gebouw aangebracht. De oude gang is bij de kamers getrokken. De hotelkamers zijn tot op het casco volledig kaal gemaakt, opnieuw ingedeeld, voorzien van installaties en afgewerkt. Ook is de grootkeuken volledig heringedeeld en gerenoveerd, is een satellietkeuken aangebracht en zijn 11 conferentiezalen opgewaard en opnieuw ingericht.

goldentulipamersfoort.nl