41

Busremise RET Kleiweg

kerntaak

Inspectierapportage gebreken en onderhoud. - Opstellen meerjaren onderhoudsplan t.b.v. budgettering, conditiestatus en prioriteitstelling herstel- en onderhoudsactiviteiten. - Adviseren op strategisch en tactisch niveau.

Project
Opdrachtgever : openbaar vervoersbedrijf RET

Op basis van NEN 2767 ‘Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen’ is het gebouw geinspecteerd. In één praktisch totaaloverzicht is per bouwdeel het gebrek, omvang, ernst, stadium en conditiescore aangegeven. Herstelprioriteit van een gebrek is in de startdatum doorvertaald.