40

Metrostations Beneluxlijn

kerntaak

Rapportage uitvoeringsgebreken bouwkundige aannemer ten aanzien van garantie.

Inspectierapportage gebreken en onderhoud. Opstellen meerjaren onderhoudsplan t.b.v. budgettering, conditiestatus en prioriteitstelling herstel- en onderhoudsactiviteiten. Adviseren op strategisch en tactisch niveau.

Project
Opdrachtgever : openbaar vervoersbedrijf RET
Architect : Maarten Struijs van Gemeentewerken Rotterdam

Als uitbreiding op de bestaande Calandlijn is voor de Rotterdamse metro eind 2002 de Beneluxlijn in gebruik genomen. Dit metrotracé is tegenwoordig onderdeel van lijn D en heeft een zestal metrostations: Schiedam Centrum, Parkweg, Troelstralaan, Vijfsluizen, Pernis en De Akkers in Spijkernisse.

Op basis van NEN 2767 ‘Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen’ is het gebouw geinspecteerd. In één praktisch totaaloverzicht is per bouwdeel het gebrek, omvang, ernst, stadium en conditiescore aangegeven. Herstelprioriteit van een gebrek is in de startdatum doorvertaald.