33

Bedrijfsgebouw Irado Afvalverwerking

Kerntaak
Voorbereiding en projectbegeleiding namens de bouwer.

Project
Opdrachtgever :  Irado
Bouwer :  van der Tempel Bouw en Ontwikkeling
Architect :  NN Architecten

Het plan is met een Design & Construct - contract uitgewerkt en gebouwd.

Irado is een regionale speler op het gebied van afvalinzameling, groen, reiniging, specialistische reiniging en plaagdierbeheersing. Dienstverlening voor particulieren, regionale overheden en midden- en kleinbedrijf. Mede dankzij de sterke groei van het bedrijf was er dringend behoefte aan nieuwe huisvesting. Het nieuwe bedrijfscomplex is voorzien van een stalling klein materieel, werkplaats, kantoorruimten en grote kantine.

vdtempel.nl
irado.nl