19

Wooncomplex Utrecht

Kerntaak
Quickscan en kostenindicatie van gebreken en onderhoud ten behoeve aankoop complex.