54

Kantoorgebouw PrinceHage


Kerntaak
Inspectierapportage gebreken en onderhoud. Opstellen meerjaren onderhoudsplan. Adviseren op strategisch en tactisch niveau t.a.v. voorgenomen herstel- en onderhoudsactiviteiten.

Project
Opdrachtgever :  Metterwoon Vastgoed

Op basis van NEN 2767 ‘Conditiemeting voor bouw- en installatiedelen’ is het gebouw geinspecteerd. In één praktisch totaaloverzicht is vervolgens per bouwdeel het gebrek, omvang, ernst, stadium en conditiescore aangegeven. Herstelprioriteit van een gebrek is in de startdatum doorvertaald. Het onderhoudsplan is aangevuld met aanbevelingen op strategisch en operationeel niveau.

Startdata van herstel- en onderhoudsactiviteiten zijn zo gepland, dat deze zoveel mogelijk samenvallen met een projectmatige en gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden. Op deze wijze is er een onderhoudsconcept ontstaan, welke heeft geleid tot een flinke kostenbesparing.

metterwoon.nl